İlk Beş İlkokulu Tanıtım Günleri
Sayın Veliler,
İlk Beş Okulları olarak, öğrencilerin en yüksek hedeflerini gerçekleştirecekleri, düşündüklerinden daha fazlasını başarabilecekleri ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışacakları, İngilizceyi anadili gibi edinecekleri çok dilli bir okul ortamında, uluslararası nitelikle bir eğitim yaparak mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla 2011-2012 eğitim öğretim yılında Özel Erenköy Anaokulu ile başlattığı yolculuğunu, 2013-2014 yılında Özel Ataşehir Anaokulu ve 2017-2018 yılında İlk Beş İlkokulu ile büyüterek sürdürüyoruz.
Okullarımızda global dünyanın gereği olan çok dilli bir eğitim anlayışı geçerlidir. Anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz, işbirliğine dayalı, interaktif öğrenme ortamımız ile çocuklarımızın İngilizceyi anadil gibi edinmelerini; bu süreçte İngilizceyi sevmeleri ve başta akıcı konuşma olmak üzere iletişim becerilerini kazanmalarını hedefliyor, ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çinceye de anasınıfından itibaren haftada 1 saat akademik programımızda yer veriyoruz.
Bilgiyi ezberlemeye yönelik olmayan, eleştirel düşünme ve problem çözme odaklı bir eğitim sistemiyle soru soran, tartışan, akıl yürüten, araştıran, özgür ve yaratıcı düşünen çocuklar yetiştirmek için eğitim sistemimizi öğrencilerimizin kendi kendilerini tanıması, kendi öğrenmesi hakkında düşünebilmesi ve tercihler yapması, yeteneklerinin,  becerilerinin farkında olması ve bunu sürekli geliştirmesi ilkesi üzerine yapılandırıyor; öğrencilerimizin her koşulda ve her açıdan kendini iyi hissetmesinin öğrenmenin temeli olduğuna inanıyor, tüm öğrencilerimize gelişim süreçlerinde rehberlik etmeyi, onları var oldukları özellikleri ile koşulsuz kabul edip tanıyarak, yakından takip etmeyi, farklı öğrenme biçimlerine uygun şekilde öğrenme ortamı hazırlamayı ilke ve görev ediniyoruz.  
Çocuğun her ortama ve her değişime uyum sağlayabilmesi için, içindeki sonsuz merak duygusunun canlı tutulabilmesi, öğrenmeyi sevmesi, öğrenmeyi öğrenmesi, kendine ve potansiyeline son derece güvenerek çalışması; alacakları eğitim ile saygılı, meraklı, araştıran, sorgulayan, iletişimci, risk alan, kendini organize edebilen, empati kurabilen, çağdaş dünyanın tutumlarını benimsemiş Atatürk ilke inkılaplarına bağlı, cumhuriyeti koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Sürekli okuyan, gelişen akademik kadromuz, çevreye duyarlı, doğayı ve dünyayı seven, çocuk merkezli yolculuğumuzda kurumlarımızı yaşarken görmeniz; eğitim sistemimizi öğrencilerimizin yaptığı etkinliklerle tanımanız amacıyla sizleri aşağıdaki tarihlerde okulumuza bekliyoruz.
Saygılarımızla
İlk Beş Okulları
AÇIK SINIF GÜNLERİ
16 ŞUBAT 2018 CUMA, SAAT: 10.00-11.00-13.00-14.00
9 MART 2018 CUMA, SAAT: 10.00-11.00-13.00-14.00
6 NİSAN 2018 CUMA, SAAT: 10.00-11.00-13.00-14.00
11 MAYIS 2015 CUMA, SAAT: 10.00-11.00-13.00-14.00


TANITIM GÜNLERİ
17 MART 2018 CUMARTESİ SAAT:13.00
7 NİSAN 2018 CUMARTESİ SAAT:13.00
12 MAYIS 2018 CUMARTESİ SAAT:13.00

 

 
  • Yuvabul.com 2016. Tüm hakları saklıdır.
İletişim